Privacyverklaring

We doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden.  We verwerken bewust zo min mogelijk gegevens van je en hebben diverse beveiligingsmaatregelen genomen.

Deze privacyverklaring geldt als je contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt. In deze verklaring kan je per situatie (bij contact en/of als klant) lezen welke gegevens we verzamelen en voor welke doelen. Ook lees je hoelang we de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Verder lees je wat jouw rechten zijn.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt! Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@montana-snowcenter.nl.


Als je onze website bezoekt 

Montana Snowcenter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Als je contact met ons opneemt 

Als je contact met ons opneemt via e-mail of de telefoon, dan leggen we jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer vast (afhankelijk van de reden waarvoor je contact met ons opneemt). We gebruiken deze gegevens alleen om goede service te kunnen verlenen en zullen je dus geen nieuwsbrieven sturen. Nieuwsbrieven ontvang je alleen als je je hier
expliciet voor hebt ingeschreven.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar vallen onder “bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens”. Wij verzamelen alleen de gegevens van personen jonger dan 16 jaar als we toestemming hebben van ouders of voogd. We hebben deze gegevens enkel nodig bij een reservering. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@montana-snowcenter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Bewaartermijnen 

We zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we jouw gegevens hebben vastgelegd, zoals een reservering.


Beveiliging 

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Onze website hebben we bijvoorbeeld versleuteld met een SSL certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden. Ook hebben we met onze leveranciers en partners goede afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding.


Jouw rechten 

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens die we van je vastgelegd hebben en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur ons een e-mail via info@montana-snowcenter.nl met jouw verzoek. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van ons.


Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.